Disclaimer

Disclaimer

 

Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Tuincentrum Lopik is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe en/of indirecte mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.

 

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Tuincentrum Lopik geen controle heeft. Ook hiervoor draagt Tuincentrum Lopik geen verantwoordelijkheid.

 

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Tuincentrum Lopik en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige directe en/of indirecte schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen naar onze webmaster.